Pellet Premium Selection

  • Nie zawiera substancji szkodliwych i nie emituje uciążliwych i przykrych dla człowieka zapachów.
  • Czysty w użytkowaniu – nie brudzi pomieszczeń jak inne paliwa stałe, takie jak węgiel np. ekogroszek, koks czy miał węglowy.

Parametry techniczne:

  • Zawartość wilgoci całkowitej  <10%
  • Zawartość popiołu  <0,5-0,6%
  • Wartość opałowa  >18,5 MJ/kg
  • Gęstość nasypowa  >650 kg/m³
  • Zawartość frakcji drobnej (pyłu w worku)  ≤0,5%
  • Wytrzymałość mechaniczna  >98,5%

Wymiary:

  • Średnica  6 mm

Posiadany Certyfikat:

  • Certyfikat EN Plus A1